Droga wojewódzka nr 251 Barcin

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław odcinek od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin. Inwestycja kosztowała 8 mln zł. Sfinansowano ją ze środków województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inwestycja rozpoczęła się z początkiem marca 2015 roku. W pierwszej kolejności na odcinku Barcin-Knieja wybudowano kanalizację deszczową. Ten etap prac na odcinku o długości 1,3 km kosztował 2,6 mln zł. Latem rozpoczął się drugi etap polegający między innymi na odnowie nawierzchni, dobudowaniu ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Barcinem i Knieją, zatok autobusowych, rowów odwodnieniowych oraz wycince drzew rosnących przy krawędzi jezdni. Na koniec wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ten etap prac kosztował 6,4 mln zł. Wykonawca była firma Skanska, która złożyła najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu przetargowym.

- Oddajemy kolejne kilometry dróg, które są bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników. Rozbudowaliśmy ciąg pieszorowerowy na terenach zabudowanych Barcina i miejscowości Knieja. Pasażerowie oczekują na autobus na peronach przystankowych. Wprowadziliśmy elementy ryflowane ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Droga jest również czytelnie oznakowana – podkreśla dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

Inwestycja w liczbach:

- Koszt – 8 mln zł
- Długość zmodernizowanego odcinka – 5,0 km
- Długość odcinka z nową kanalizacją – 1,3 km
- Powierzchnia przebudowanych i nowych chodników – 2434 metrów kwadratowych
- Powierzchnia zmodernizowanej jezdni – 36600 metrów kwadratowych
- Powierzchnia grubowarstwowego oznakowania poziomego – 1200 metrów kwadratowych
- Długość barier drogowych 236 m.
- Liczba zasadzonych drzew – 200 szt.
- Liczba nowych i wymienionych znaków - 113 szt.
- Liczba przebudowanych i nowych przejść dla pieszych – 8 szt.
- Liczba przebudowanych parkingów – 1
- Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-13 – 85 procent

 

RPO W KP