Droga wojewódzka nr 249 w Solcu Kuj.

W 2015 roku zakończyła się przebudowa ul. 23 Stycznia w Solcu Kujawskim. Dzięki tej inwestycji najważniejsza ulica  łącząca Rynek z dworcem i nowym wiaduktem  stała się jedną z wizytówek miasteczka.

Zadanie zrealizowano dzięki puli dodatkowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Na ul. 23 Stycznia wzmocniono konstrukcję jezdni oraz przebudowano chodniki. Ze względu na charakter ulicy zastosowano elementy małej architektury, a nawierzchnia ciągów pieszych tworzy  geometryczne wzory. Projekt  przed rozpoczęciem inwestycji szczegółowo uzgodniono z gminą. Remont 320-metrowego odcinka rozpoczął się w sierpniu. Prace poprzedziła także wymianą podziemnego uzbrojenia. Zamontowano też stylowe oświetlenie.

Koszt inwestycji wyniósł 1,3 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym przedstawiła firma Eurovia.


 

  • -Nazwa zadania - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia
  • -Długość odcinka – 320,14 m
  • -Szerokość jezdni – od 6 do 7,8 m
  • -Szerokość chodników od 2,2 do 6,5 m
  • -Liczba przejść dla pieszych - 4
  • -Natężenie ruchu– 3,4 tysiąca pojazdów na dobę
  • -Koszt inwestycji – 1 294 371,66 zł
  • -Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 procent
  • -Gwarancja – 84 miesiące

 

 

 

RPO W KP