Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m. Chełmno, ul.Toruńska od km 2+663 do km 5+014

W Chełmnie realizowane jest zadanie polegające na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno (od skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. 22 stycznia) oraz Brzozowo (do obwodnicy).

Finansowany ze środków samorządu województwa remont drogi wojewódzkiej nr 550 obejmuje 2,4-kilometrowy odcinek trasy biegnący od skrzyżowania ulicy Toruńskiej i 22 stycznia w Chełmnie, dalej ulicą Toruńską oraz za rogatkami miasta do skrzyżowania z południową obwodnicą. Poza wymianą nawierzchni zaplanowano kompleksową modernizację chodników na całej długości, wykonanie odwodnienia, umocnienie skarp i instalację oświetlenia. Koniec prac zaplanowano na wrzesień 2015 roku.

Inwestycja w liczbach

  • Koszt - 4,5 mln zł
  • Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego - 85 procent
  • Długość odcinka - 2,4 km
 

RPO W KP