Przebudowa DW nr 558 w m. Wielgie

Odnowa DW nr 558 to  jedno z większych zadań zrealizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na półtorakilometrowym odcinku wybudowano w 2014 roku kanalizację deszczową. To poprawiło odwodnienie trasy. W drugim etapie realizowanym w pierwszej połowie 2015 roku odnowiono nawierzchnię, dobudowano chodniki poza centrum miejscowości, wymieniono oznakowanie pionowe. Dobudowano także parkingi.

Przy wjeździe do miejscowości od strony Dobrzynia nad Wisłą zaprojektowano wyspę spowalniającą ruch. Na ul.Starowiejskiej dobudowano dwie nowe zatoki autobusowe. Dodatkowo pomyślano o nowych miejscach parkingowych na modernizowanym odcinku. Koszt prac w Wielgiem wyniósł 4,3 mln zł. Wykonawcą była firma Strabag, która wygrała przetarg. Inwestycję zrealizowano dzięki zagwarantowaniu przez samorząd województwa dodatkowych środków na modernizację dróg. Zadanie zostało dofinansowane z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Droga wojewódzka nr 558 łączy Lipno z Dobrzyniem nad Wisłą. W Lipnie natężenie ruchu sięga na tej trasie 4 tysiące pojazdów na dobę, poza miastem notowane są natężenia na poziomie 2,7 tysięcy pojazdów na dobę.

Inwestycja w liczbach:

  • Koszt - 4,3 mln zł
  • Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego - 85 procent
  • Długość odcinka 1,5 km


 

 

RPO W KP