Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014

Zakończyła się realizacja 19 inwestycji w ramach czwartej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej. To przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców korzystających z wojewódzkich tras.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) jest wspólnym przedsięwzięcie samorządu województwa oraz gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania takie jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Aby zrealizować przedsięwzięcie gminy muszą także dysponować projektem i gruntem pod realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa finansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury poprawia się bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów.  W ramach tegorocznej, czwartej już edycji programu udało się zrealizować największą liczbę zadań. W sumie inwestycje prowadzono na 19 odcinkach wojewódzkich dróg, w 14 gminach. Najwięcej z nich dotyczyło budowy chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych. W Bytoniu i Złejwsi Wielkiej powstały zatoki autobusowe, a w Świeciu oprócz chodnika odnowiono nawierzchnię drogi oraz powstała ścieżka rowerowa. Najbardziej ambitne zadanie realizowała gmina Kęsowo (powiat tucholski), w której w miejscowości Żalno przy drodze wojewódzkiej nr 240 powstał blisko 2-kilometrowy chodnik wraz z odwodnieniem.

Lista wszystkich zrealizowanych inwestycji tutaj

Drogowa Inicjatywa Samorządowa – 2014 w liczbach:

  • Koszt programu – 7,17 mln zł
  • Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – 2,87 mln zł
  • Liczba zadań – 19
  • Liczba samorządów uczestniczących w projekcie - 14
 

RPO W KP