Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich

Zakończyła się przebudowa fragmentu DW nr 551, która przebiegała po osuwisku w Węgorzynie. Dzięki inwestycji przejazd 400-metrowym odcinkiem stał się bezpieczny i komfortowy. Droga powstała od podstaw.

DW nr 551 przy wjeździe do miejscowości biegnie brzegiem stosunkowo niewielkiej skarpy, która osuwa się. Stąd wystąpiła konieczność wykonania solidnej odnowy połączonej nie tylko z wymianą nawierzchni. Prace były połączone z wykonaniem nowego nasypu, podbudowy, ułożeniem siatki wzmacniającej oraz budową specjalnego odwodnienia przy zastosowaniu drenażu francuskiego. Skarpy nasypów zostały zabezpieczone dodatkowo brukiem oraz płytkami betonowymi a dno rowów korytkami krakowskimi. Na jezdni ułożone zostały dwie warstwy betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna). W listopadzie 2014 roku zakończyły się odbiory techniczne.

Inwestycja możliwa była dzięki zagwarantowaniu przez Samorząd Województwa dodatkowych środków na modernizację dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Inwestycja kosztowała 3,49 mln zł. Długość modernizowanego odcinka to 391 metrów.

DW nr 551 łączy kilka miast. Rozpoczyna się w Strzyżawie pod Bydgoszczą i prowadzi przez Unisław i Chełmżę do Wąbrzeźna. Codziennie korzysta z niej od 2 do 5 tysięcy pojazdów. W samej Chełmży natężenia ruchu sięgają nawet 10 tysięcy pojazdów na dobę.

Inwestycja w liczbach:

Długość odcinka - 391 metrów

Koszt modernizacji - 3,49 mln zł

Dofinansowanie z RPO WK-P – 75% kosztów modernizacji

Czas realizacji - 3 miesiące

 

 

RPO W KP