Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013

 

NAZWA ZADANIA

„Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013”

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

- Działanie 1.1 Infrastruktura Drogowa

 

OKRES REALIZACJI

- rozpoczęcie robót - 19.07.2013 r.

- zakończenie projektu - 31.01.2014 r.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

- dofinansowanie ze środków UE - 1.274.036,59- zł

- wkład własny -  1.981.883,70- zł

- całkowita wartość projektu - 3.255.920,29- zł

 

CEL PROJEKTU

- zmniejszenie ilości wypadków drogowych

- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, a w szczególności pieszych

- poprawa warunków do działalności inwestycyjnej

- zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego województwa

 

W ramach całego projektu wykonane zostały ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 9 gmin:

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554- budowa chodnika – Gmina Golub Dobrzyń
  2. Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo – Lipie – Gmina Gniewkowo
  3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne wraz z zatoką autobusową na terenie działek 163/2 w m. Mochle – Gmina Sicienko
  4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w m. Kończewice – Gmina Chełmża
  5. Budowa chodnika w m. Piecewo przy drodze wojewódzkiej nr 543 – Gmina Jabłonowo Pomorskie
  6. Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda na odcinku dł. 0,454 km w m. Grzybno polegająca na dobudowie do istniejącej jezdni lewostronnego chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w formie kanalizacji deszczowej – Gmina Bobrowo
  7. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyn Chełmiński – Łasin – Rozdroże – Gmina Gruta
  8. Budowa chodnika łączącego miejscowości Lulkowo i Łysomice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 – Gmina Łysomice
  9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 polegającego na budowie chodnika w m. Laskowice – III etap – Gmina Jeżewo

 

 

 

 

RPO W KP