Drogi wojewódzkie nr 251 i 252 Żnin-Włocławek

 

        • NAZWA INWESTYCJI:

„Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”

 

  • ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa,

 

  • OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

- rozpoczęcie projektu: 17.02.2009 r.

- zakończenie projektu: 30.11.2012 r.

 

  • WARTOŚĆ INWESTYCJI:

- dofinansowanie ze środków unijnych: 70.249.820,51 zł

- wkład własny: 37.704.254,32 zł

- całkowita wartość projektu: 107.954.074,83 zł

 

  • CEL PROJEKTU:

- poprawa jakości infrastruktury,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,

- niższa emisja toksycznych składników spalin,

- niższa emisja hałasu i wibracji,

- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu.

 

W ramach całego projektu wykonana zostanie:

- przebudowa odcinka jezdni o łącznej długości 62,680 km,

- przebudowa i budowa nowych chodników,

- budowa ścieżek rowerowych,

- budowa zatok autobusowych,

- poprawa geometrii skrzyżowań,

- przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,

- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,

- przebudowa przepustów,

- przebudowa oświetlenia drogi,

- wzmocnienie nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś,

- przebudowa uzbrojenia podziemnego w zakresie kolizji z projektowanym układem drogowym.

 

  • STAN REALIZACJI: zadanie zrealizowane

rpo251_przed_1rpo251_przed_2rpo251_przed_3rpo251_przed_4rpo251_przed_5rpo251_przed_6rpo251_przed_7rpo251_przed_8rpo251_przed_9

rpo251_po_1rpo251_po_2rpo251_po_3rpo251_po_4rpo251_po_5rpo251_po_6rpo251_po_7rpo251_po_8

rpo252_przed_1rpo252_przed_10rpo252_przed_2rpo252_przed_3rpo252_przed_4rpo252_przed_5rpo252_przed_6rpo252_przed_7rpo252_przed_8rpo252_przed_9

rpo252_po_1rpo252_po_10rpo252_po_2rpo252_po_3rpo252_po_4rpo252_po_5rpo252_po_6rpo252_po_7rpo252_po_8rpo252_po_9

 

RPO W KP