Droga wojewódzka nr 560 Brodnica-Rypin

 

        • NAZWA INWESTYCJI:

„Połączenie układu drogowego drogi krajowej nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Sierpc”.

 

  • ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

 

  • OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

- rozpoczęcie projektu: 20-01-2009

-zakończenie projektu: 31-12-2011

 

  • CAŁKOWITAWARTOŚĆ INWESTYCJI: 48 612 666,30 zł

- dofinansowanie ze środków unijnych: 31 278 650,08 zł

- wkład własny: 17 334 016,22 zł

 

  • CEL PROJEKTU:

- poprawa jakości infrastruktury,

- poprawa komfortu podróży,

- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu.

 

W ramach projektu wykonana została:

- przebudowa odcinka jezdni o długości 32,611 km,

- przebudowa i budowa nowych chodników,

- budowa zatok autobusowych,

- poprawa geometrii skrzyżowań,

- przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,

- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,

- przebudowa przepustów,

- przebudowa oświetlenia drogi.

 

  • STAN REALIZACJI:

Wszystkie roboty drogowe zostały zakończone. Złożono wniosek końcowy o dofinansowanie projektu.

 

rpo560_1rpo560_2rpo560_3rpo560_4rpo560_5rpo560_6

 

RPO W KP