Droga wojewódzka nr 534 Szafarnia-Cetki

 

  • NAZWA INWESTYCJI:

Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin na odcinku od km 61 + 650 do km 76 + 705.

 

  • ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

 

  • OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

- rozpoczęcie projektu: 01.03.2010 r.

-zakończenie projektu: 31.01.2012 r.

 

  • CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 21 756 726,63 PLN

- dofinansowanie ze środków unijnych: 18 447 780,21 PLN

- wkład własny: 3 255 490,62 PLN

 

  • CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa jest zapewnienie dostępu dp Autostrady A-1 oraz drogi S1 do powiatu golubsko – dobrzyńskiego i rypińskiego. W wyniku przebudowy droga 534 uzyskała właściwy stan techniczny.

Bezpośrednio po realizacji projektu osiągnięto:

- poprawę połączenia miast Radomin, Rypin,

- poprawa jakości infrastruktury,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury drogowej,

- niższe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu,

- niższa emisja spalin,

- zmniejszenie wibracji i hałasu,

- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa estetyki krajobrazu w konsekwencji poprawa wizerunku regionu

W ramach projektu wykonano m.in.:

- przebudowa odcinka jezdni o łącznej dł. 15,055 km,

- przebudowa i budowa nowych chodników,

- przebudowa zatok autobusowych,

- przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,

- przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa lub udrożnienie przepustów pod drogą i zjazdami,

- przebudowa i wymiana istniejących przepustów,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

  • STAN REALIZACJI:

- zakończona

 

RPO W KP