Droga wojewódzka nr 534 Grudziądz - Golub-Dobrzyń

 

  • NAZWA INWESTYCJI:

Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10.

 

  • ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

- Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

 

  • OKRES REALIZACJI INWESTYCJI:

- rozpoczęcie projektu: 26.02.2008 r.

-zakończenie projektu: 31. 21.2010 r.

 

  • CAŁKOWITAWARTOŚĆ INWESTYCJI: 99 459 440,41 PLN

- dofinansowanie ze środków unijnych: 77 758 733,62 PLN

- wkład własny: 21 700 706,79 PLN

 

  • CEL, PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinkach o łącznej dł. 48,437 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa 2 mostów.

W ramach projektu wykonano:

-przebudowa odcinka jezdni o łącznej dł. 48,437 km,

-przebudowa i budowa nowych chodników,

-budowa zatok autobusowych,

-poprawa geometrii skrzyżowań,

-przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,

-przebudowa zjazdów publicznych,

-przebudowa i wymiana istniejących przepustów,

-przebudowa mostu w m. Radzyń Chełmiński,

-przebudowa mostu na przepust w m. Golub-Dobrzyń przez rz. Struga Dobrzyńska

  • STAN REALIZACJI:

- zakończona

 

 

RPO W KP