W gronie ekspertów o wojewódzkich drogach

znak a-32W Elgiszewie pod Toruniem z końcem października odbyła się konferencja „Dobre praktyki w zarządzaniu drogami wojewódzkimi”. W gronie ekspertów rozmawialiśmy między innymi o najlepszych sposobach przygotowań inwestycji i remontów do realizacji.

W konferencji brali udział przedstawiciele 9 zarządów dróg wojewódzkich (Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Koszalin, Opole, Poznań, Wrocław, Warszawa, Bydgoszcz). Była ona okazją przede wszystkim do zaprezentowania najnowszych modeli prowadzenia inwestycji na drogach wojewódzkich oraz doświadczeniach związanych z prowadzeniem i planowaniem zadań przy szybko rosnących kosztach budowy. Została ona zorganizowana z inicjatywy ZDW w Bydgoszczy.

- W Polsce funkcjonuje 16 zarządców dróg wojewódzkich – mówi zastępca dyrektora d.s. inwestycji ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. - Przed nami są stawiane te same wyzwania. Podstawowym celem są budowa i remonty dróg mające poprawiać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Na drogi wojewódzkie i samorządowe trafia jednak znacznie mniej pieniędzy niż na drogi krajowe. Dlatego staramy się wymieniać najlepszymi pomysłami, które w praktyce pozwalają nam przy stosunkowo niedużych nakładach realizować plany inwestycyjne i remontowe. W ostatnich latach ze względu na znaczny wzrost cen usług i materiałów budowlanych ma to coraz większe znaczenie.

W trakcie konferencji duże zainteresowanie wzbudziły inwestycje prowadzone i przygotowywane do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. ZDW w Bydgoszczy w tej formule zlecił budowę promu oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 249 pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem prowadzącej na promowe przyczółki.

Dużo uwagi poświęcono trudnej sytuacji branży budowlanej, która wpływa na tempo i sposób realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych. Wszyscy zarządcy dróg analizowali konieczność rozwiązywania części kontraktów, które nie były realizowane zgodnie z harmonogramem. Część z nich został zmuszona do odstąpienia umów z wykonawcami.

Stąd między innymi coraz więcej zarządców dróg, w tym ZDW w Bydgoszczy wprowadza do umów z wykonawcami zapisy o tak zwanych  „kamienie milowych”, które ułatwiają zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Pozawalają też wyciągać pierwsze konsekwencje w stosunku do wykonawców, już na etapie realizacji zadania, a nie w momencie końcowego rozliczania.

Omawiane były również zagadnienia związane z:

  • - rozliczaniem inwestycji drogowych
  • - uzyskiwaniem zezwoleń na realizację inwestycji przy zadaniach finansowanych ze środków UE
  • - nieruchomościom o nieuregulowanym stanie prawnym
  • - drogach rowerowych budowanych w partnerstwie z gminami
  • - wpływie decyzji środowiskowych na ostateczny kształt inwestycji

Organizatorem konferencji z cyklu „Dobre praktyki w zarządzaniu drogami wojewódzkimi” był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

k1k2k3

 

 

 

 

RPO W KP