Przebudujemy ważne skrzyżowanie w Rypinie

znak roboty drogowe W czwartek (27 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na modernizację niebezpiecznego skrzyżowania w Rypinie na połączeniu ulic Lipnowskiej, Kościuszki i Rzemieślniczej. Zadanie o wartości 2,7 milionów złotych polegać będzie na przebudowie nawierzchni, chodników oraz przygotowaniu miejsca pod instalację sygnalizacji świetlnej. To kolejna ważna inwestycja realizowana w powiecie rypińskim.

Na skrzyżowaniu w zachodniej części miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie, którymi można dojechać w kierunku Golubia-Dobrzynia (nr 534) oraz w kierunku Lipna (nr 557). Do tej pory na wlocie od strony Lipna funkcjonował tylko jeden pas ruchu, a chodniki w obrębie skrzyżowania znajdowały się w złym stanie. Fragment drogi ze skrzyżowaniem będzie teraz przebudowany.

- Początek ulicy Lipnowskiej zostanie poszerzony - mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Przemysław Dąbrowski. - Pozwoli to na wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu. W kierunku centrum pojazdy będą się ustawiać po prawej stronie, a osoby jadące w kierunku Golubia-Dobrzynia skorzystają z lewoskrętu. Poszerzymy też fragment ul. Kościuszki, co pozwoli w obrębie przejścia dla pieszych stworzyć azyl (wysepkę). Dzięki niej możliwe będzie bezpieczne, dwuetapowe pokonywanie ruchliwej drogi. Przebudowane zostaną też przyległe chodniki. Przy przejściach pojawia się elementy ryflowane ułatwiające orientację osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano też rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Przetarg na wykonanie zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Wartość zadania wyceniono na kwotę 2,7 milionów złotych. Wykonawca zapewnia 4-letnią gwarancję. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Całe skrzyżowanie zostanie przystosowane do uruchomienia w przyszłości sygnalizacji świetlnej (pod ziemią będą już odpowiednie przepusty oraz gniazda).  Decyzja o ewentualnym ustawieniu masztów i sygnalizatorów zapadnie po obserwacji, w jaki sposób funkcjonuje przebudowane skrzyżowanie, analizie natężeń ruchu oraz uzgodnieniach z samorządem lokalnym.

Inwestycje zrealizowane na drogach wojewódzkich w powiecie rypińskim:

  • - modernizacja dróg w kierunku Brodnicy i Sierpca z budową ronda turbinowego - 48 mln (DW nr 560),
  • - modernizacja trasy Cetki-Golub-Dobrzyń - 22 mln zł (DW nr 534),
  • - przebudowa mostu w Rypinie – 1,65 mln zł (DW nr 534),
  • - remont ul. Mławskiej w Rypinie – 1,2 mln zł (DW nr 563).

Planowane inwestycje:

  • - modernizacją drogi Rypin-Starorypin (I etap obwodnicy) – 4 mln zł (droga powiatowa).
  • - modernizacją drogi Rypin-Cetki (kontynuacja) - 10 mln zł (DW nr 534),
  • - modernizacją drogi w kierunku Mławy - 25 mln zł (DW nr 563).
 

RPO W KP