Odstąpienie od umowy z firmą Trakcją PRKiI

znak a-32

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozwiązał umowę z firmą Trakcja PRKiI, która podpisała umowę na gruntowną przebudowę drogę nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Wykonawca nie realizował robót zgodnie z harmonogramem, przerwał prace i mimo kilkukrotnych wezwań nie wznowił ich po zimie. Ponadto firma wystąpiła o wydłużenia terminu zakończenia prac o kolejne dwa lata.

Firma Trakcja od maja 2017 roku, a więc przez prawie dwa lata,  zrealizowała zaledwie 31 % zakresu robót.

Przygotowujemy się do wyboru nowego wykonawcy, który zakończy zadanie w możliwie najkrótszym terminie. Działania związane z zabezpieczeniem placu budowy będą uwzględniały minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców posesji przylegających do drogi. W nowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokończenie prac będzie uwzględniało podział zadania na części, by przyspieszyć prace.

Nie będziemy akceptować nieuzasadnionych działań wykonawców skutkujących znacznym wydłużeniem czasu utrudnień dla kierowców i mieszkańców.

 

 

RPO W KP