Wyremontujemy ulice w Dobrzyniu nad Wisłą

znak a-32W tym roku zaplanowaliśmy szereg remontów dróg na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Odnowimy nawierzchnie na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej oraz odcinki dróg nr 562 (w kierunku Płocka) i 541( w kierunku Kamienia Kotowego) w miejscowości Lenie Wielkie. Poprawimy w ten sposób bezpieczeństwo i komfort przejazdu.

Przez Dobrzyń nad Wisłą przebiega droga wojewódzka nr 562. Komunikuje ona między innymi Włocławek i Płock wzdłuż północnego brzegu Zalewu Włocławskiego. W tym roku planowany jest remont blisko 3-kilometrowego odcinka z Dobrzynia nad Wisłą do miejscowości Lenie Wielkie wraz z fragment drogi wojewódzkiej nr 541.

Największy zakres robót będzie realizowany w samym Dobrzyniu nad Wisłą, na ulicach Franciszkańskiej, Kościuszki i Płockiej. Starą nawierzchnię usuniemy (sfrezujemy) i ułożymy nową warstwę ścieralną. Wyregulujemy też wszystkie studnie i kratki. Na koniec wykonamy czytelne oznakowanie poziome.

Remontowany będzie też odcinek poza miastem w kierunku miejscowości Lenie Wielkie na długości 1,7 km. Tam ułożony zostanie tak zwany mikrodywanik na zimno. Jezdnia zyska jednolitą fakturę i będzie dobrze zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci. Taki zabieg ogranicza ryzyko powstawania uszkodzeń w kolejnych latach. Są to prace szybkopostępujące, już po 20-40 minutach od ułożenia nawierzchni można puścić ruch. W ramach tego zadania odnowimy również oznakowanie poziome

Obecnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawców obu zadań. Remont drogi poza miastem firmy zainteresowane zleceniem wyceniły na kwoty ponad 300 tysięcy złotych. Z kolei odnowa nawierzchni ulic w Dobrzyniu nad Wisłą skalkulowana została na kwotę około 600 tysięcy złotych. Wszystkie prace zrealizowane zostaną do końca sierpnia. W pierwszej kolejności remontowane będą ulice na terenie miasta. Będą one objęte też 4-letnią gwarancją.

Ważne liczby:

  • - Długość remontowanych ulic – 940m
  • - Długość odcinka remontowanego poza miastem – 1668m
  • - Szacowany koszt obu zadań – około 900 tysięcy zł

 

 

RPO W KP