Z Brześcia do Wieńca po nowym asfalcie

znak roboty drogowe Do końca roku planowany jest remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 268 w powiecie włocławskim. Nowy asfalt ułożony zostanie na odcinku pomiędzy miejscowościami Kąty i Wieniec. Prace kosztować będą około 2 mln zł.

Droga wojewódzka nr 268 przebiega wzdłuż autostrady A1. Umożliwia mieszkańcom północnej części gminy Brześć Kujawski dojazd do miasta. W poprzednich latach wyremontowany został  odcinek pomiędzy miejscowościami Kąty i Stary Brześć, liczący blisko 3 kilometry.

Jezdnia została wzmocniona i poszerzona do standardowych 6 metrów co umożliwia bezpieczne mijanie się pojazdów. Przebudowano również skrzyżowanie z drogą krajową nr 62. Teraz prace będą kontynuowane na odcinku pomiędzy miejscowościami Kąty i Wieniec liczący prawie 1,5 km. Na trasie wykonane zostanie też oznakowanie poziome. Koszt remontu szacowany jest na około 2 mln zł. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Zakończenie prac i odbiory planowane są jeszcze w tym roku. Remont  sfinansowany zostanie ze środków własnych województwa.

 

 

RPO W KP