Inwestycje małe i duże

tabliczka-drogi-240Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Tucholę i Świecie. Dodatkowo na tej trasie w tym roku wykonane zostaną mniejsze remonty odcinków znajdujących się poza zakresem dużej rozbudowy w powiecie świeckim. Poza tym planowana jest przebudowa skrzyżowania w Piastoszynie w powiecie tucholskim.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 to jedna z największych inwestycji realizowanych na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski wyda na prace budowlane 72 mln zł. Roboty prowadzi firma Skanska, która we wrześniu ubiegłego roku przejęła plac budowy i rozpoczęła szereg robót budowlanych. Więcej informacji na temat zaawansowania tych prac znajduje się w tekście Trasa z Tucholi do Świecia w budowie”.

 

Teraz wyłoniliśmy też wykonawcę remontów kolejnych dwóch odcinków tej trasy. Pomiędzy miejscowościami Bramka i Przysiersk w powiecie świeckim ułożony zostanie mikrodywanik. Zabezpieczy on lepiej nawierzchnie przed wnikaniem wilgoci, a jezdnia zyska jednolitą fakturę. Prace na dwóch odcinkach liczących łącznie 2,4 kilometra przeprowadzone zostaną do lipca. Nowe nawierzchnie będą objęte 4-letnią gwarancją. Koszt tego zadania to 284 tysiące złotych.

 

W tym roku planowane jest też zlecenie prac na trasie nr 240 w miejscowości Piastoszyn w powiecie tucholskim. Rozbudowane zostanie tam skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Rytla. Wytyczone będą pasy do skrętu w lewo, dobudowane będą nowe zatoki autobusowe, odcinki chodników i oświetlenie. Poprawi to przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Warto wiedzieć

Droga wojewódzka nr 240 to trasa, na której notowane są największe natężenia ruchu - w ciągu doby jeździ nią od 6 do 11 tysięcy pojazdów. Umożliwia mieszkańcom powiatów świeckiego i tucholskiego dojazd do drogi krajowej nr 22, a wkrótce także do budowanej drogi ekspresowej S5. To również część ważnego szlaku pomiędzy autostradą A1 i  środkowym Pobrzeżem Bałtyku, z którego najwięcej kierowców korzysta w sezonie letnim.

 

 

RPO W KP