Most w Żninie przejezdny

Wykonawca prac na drodze wojewódzkiej nr 251 - firma Eurovia do czwartku (23 listopada) nie przedstawił wymaganego harmonogramu robót na moście w ciągu ul. Dworcowej w Żninie. W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł wyrazić zgody na zamknięcie obiektu w planowanym terminie (w nocy z 26/27 listopada). Most nadal będzie przejezdny.

Mając na uwadze dotychczasowe postępy i tempo prac firmy Eurovia nie mamy pewności, że prace na moście będą prowadzone bez zbędnych przerw oraz zakończą się w umownym terminie to jest w czerwcu 30 czerwca 2018 roku. Do czasu przedstawienia realnego harmonogramu robót nie zamierzamy pozwolić na zbędne utrudnienia w ruchu na ważnej drodze, podzielając tym samym opinie zgłaszane przez samorząd lokalny oraz mieszkańców.

Niezmiennie zależy nam na tym, by te prace zostały przeprowadzone w możliwie najbliższym terminie, ale nie może to skutkować przedłużeniem terminu całego kontraktu i założeniem, że na okres zimowy prace zostaną przerwane.

 

RPO W KP