Remont na trasie do Inowrocławia

Jeszcze w tym roku przy sprzyjającej pogodzie wyremontowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej  nr 412 w Tupadłach. Wraz z otwarciem obwodnicy Inowrocławia stała się ona główną trasą wjazdową do miasta od strony południowej.

Remontowany odcinek będzie liczył blisko 800 metrów i łączy się z wcześniej odnowionym fragmentami nawierzchni. Prace będą polegać na  wzmocnienia istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (2 warstwy)  i wbudowaniu geosiatki z włóknami szklano – węglowymi. Wraz z tymi pracami zaplanowano poprawę odwodnienia oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Remont przy sprzyjającej pogodzie zakończy się w grudniu.Prace kosztować będą blisko 800 tysięcy złotych.

W poprzednich latach oprócz remontów w miejscowości Tupadły wybudowany został też chodnik. Z kolei w ramach budowy obwodnicy powstał nowy odcinek drogi wojewódzkiej z dwoma rondami, które są częścią węzła drogowego.

 

RPO W KP