Most jeszcze przejezdny

W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień związanych z siecią energetyczną, niezbędnych do rozpoczęcia rozbiórki mostu w ciągu ul. Dworcowej w Żninie obiekt w najbliższych dniach nadal będzie przejezdny.

 

RPO W KP