Most w Żninie będzie jak nowy

W najbliższych dniach  września rozpocznie się kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 251. Wykonawca przystąpi do modernizacji mostu w ciągu ul. Dworcowej w Żninie. Z końcem sierpnia roboty na całym rozbudowywanym odcinku przyspieszyły.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 251 obejmuje nie tylko przebudowę trasy na odcinku od Żnina do granicy województwa. Prace zaplanowano również na odcinku ul. Dworcowej wraz z mostem. Rozpoczną się one w połowie września. W trakcie robót ważna przeprawa będzie wyłączona z ruchu.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu objazd dla pojazdów ciężarowych wytyczony zostanie przez Łabiszyn i Szubin z wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 253 i 246 oraz drogi krajowej nr 5 Natomiast samochody osobowe i autobusy będą mogły korzystać z trasy przez centrum Żnina. Na ul. Sądowej i Szkolnej planowane jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. Roboty mostowe zakończą się najpóźniej w czerwcu. W pierwszej kolejności rozebrany zostanie istniejący stary obiekt a następnie zacznie się budowa od podstaw nowej konstrukcji. Wykonawca zapewnia, że jeśli powstanie taka możliwość dopuści wcześniej ruch pojazdów. W związku z planowanym rozpoczęciem prac prosimy kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej nr 251 o uwzględnienie dłuższego czasu podróży. Objazd przez centrum Żnina jest stosunkowo krótki, ale należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania szczególnie podczas wjazdu na drogę krajową nr 5.

Z końcem sierpnia z inicjatywy ZDW w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Eurovia na placu budowy. Wykonawca zadeklarował zakontraktowanie dodatkowych maszyn, wydłużenie  dnia roboczego i realizację dalszych prac zgodnie z projektem i uzgadnianie z nadzorem wszelkich zmian. Pozwoli to firmie Eurovia zakończyć prace w terminie, to jest do połowy przyszłego roku, a przebudowana jezdnia odpowiadać będzie wysokim standardom. W najbliższych tygodniach wykonawca chce kontynuować prace przy podbudowie na wahadłach i przy odcinkach drogi pieszo-rowerowej.

Po przebudowie jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów. Powstanie 6 skrzyżowań skanalizowanych (z prawoskrętami i lewoskrętowami) z drogami powiatowymi, 22 skrzyżowania z drogami gminnymi, a także 20 nowych zatok autobusowych. Konstrukcja drogi zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś. Przy wjeździe do Żnina powstanie miejsce do kontroli i ważenia pojazdów. Zaplanowano także budowę i przebudowę oświetlenia oraz odwodnienia drogi. Powstanie też trzywlotowe rondo w Juncewie (obecne skrzyżowanie z drogą na Sielec). Inwestycja realizowana jest w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego.

Modernizacja trasy nr 251 w skrócie:

- Długość drogi – 15 km

- Termin realizacji – czerwiec 2018 roku

- Koszt zadania – 46,9 mln

- Gwarancja – 7 lat

 

 

RPO W KP