Droga ze Stolna do Wąbrzeźna w budowie

Rozpoczyna się gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Uroczystość wbicia pierwszej łopaty na placu budowy odbyła się dziś (16 maja) w Lisewie. Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki oraz wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz podpisali list intencyjny w sprawie budowy obwodnicy Lisewa.

- Przebudowa trasy ze Stolna do Wąbrzeźna to kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przy udziale europejskich środków poprawimy bezpieczeństwo i komfort podróżowania na 14 odcinkach wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu - Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy - z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). Gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 85 milionów złotych. To największe z zadań drogowych uruchomionych dotychczas przez Urząd Marszałkowski. Zrealizuje je wybrane w przetargu konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI SA.

Pierwsze prace rozpoczną się od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (usunięcie drzew zrekompensują nowe nasadzenia) oraz przygotowania optymalnej organizacji ruchu. Główne roboty ruszą w wakacje. Podczas budowy część odcinków będzie nieprzejezdna, wprowadzone zostaną objazdy. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Wykonawca zadeklarował objęcie prac 7-letnią gwarancją.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej - pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami - droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami.

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych - gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno - na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe. Wkład finansowy samorządów w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

W uroczystym rozpoczęciu budowy na placu targowym przy ulicy Chełmińskiej w Lisewie uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, samorządowcy z terenu powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i firmy Trakcja PRKiI SA.

Podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki oraz wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz podpisali także list intencyjny w sprawie budowy obwodnicy Lisewa z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obwodnica ma omijać miejscowość od strony północnej  i mieć długość około 3 kilometrów. Zostanie zaprojektowana w klasie drogi głównej, czyli w takich parametrach jak modernizowana droga wojewódzka. Gmina Lisewo zobowiązała się do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Modernizacja trasy nr 548 w skrócie:

- Długość drogi – 29 km

- Termin realizacji – czerwiec  2019 roku

- Koszt zadania – 84,8 mln

- Gwarancja – 7 lat

Wcześniej samorząd województwa uruchomił już kilka innych dużych inwestycji na drogach wojewódzkich:

  • - ze Żnina do granicy województwa (nr 251), rozpoczęły się prace budowlane - WIĘCEJ,
  • - z Lipna do granicy województwa (nr 559), podpisano umowę z wykonawcą - WIĘCEJ,
  • - z Brześcia do Kowala (nr 265), podpisano umowę z wykonawcą - WIĘCEJ,
  • - z Tucholi do Świecia (nr 240, dwa odcinki), trwa wybór wykonawcy - WIĘCEJ.

 

dsc06574dsc06576dsc06579dsc06588dsc06589dsc06597dsc06602dsc06607dsc06610dsc06613dsc06628dsc06630

 

RPO W KP