Rusza remont mostu na trasie Radzyń-Łasin

W piątek 12 maja rozpocznie się remontu mostu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim. Konstrukcja zostanie wzmocniona i wyposażona w nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Inwestycja kosztuje blisko 900 tysięcy złotych.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538, która łączy Łasin z Radzyniem Chełmińskim. Konstrukcja wznosi się nad rozlewiskiem przylegającym do rzeki Osy. Prace rozpoczną się między innymi od rozbiórek nawierzchni jezdni, konstrukcji gzymsów, stalowych balustrad. Istniejące przęsło mostu zostanie wzmocnione i poszerzone. Z przeprawy po modernizacji będą mogły korzystać pojazdy o masie do 40 ton.  Umocnione zostaną też skarpy nasypów. Zmodernizowany most zostanie zabezpieczony przed korozją oraz wyposażony w barieroporęcze. Na moście i dojazdach wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Przebudowa obiektu zakończy się we wrześniu.

- W trakcie prac, które rozpoczną się 12 maja obiekt będzie przejezdny. Prace będą odbywały się połówkowo. Ruchem pokieruje sygnalizacja świetlna. Remont kosztować będzie blisko 900 tysięcy złotych. Po zakończeniu robót przeprawa będzie objęta 5-letnia gwarancją – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.

Warto wiedzieć

Rzeka Osa jest prawym dopływem Wisły o długości ponad 96 km. Od północy i wschodu opływa cytadelę grudziądzką. W latach 1920-1939 częścią jej środkowego odcinka biegła granica Polski i Prus Wschodnich.

 

 

RPO W KP