Bezpieczniej na trasie do autostrady

Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Trakcja PRKiI podpisali dziś (19 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim umowę na gruntowną przebudowę 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe.

- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przy udziale europejskich środków poprawimy bezpieczeństwo i komfort podróżowania na 14 odcinkach wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu - Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy - z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). Gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 85 milionów złotych. To największe z zadań drogowych uruchomionych dotychczas przez Urząd Marszałkowski. Zrealizuje ją wybrane w przetargu konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI SA. Pierwsze prace rozpoczną się w maju od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (usunięcie drzew zrekompensują nowe nasadzenia). Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Wykonawca zadeklarował objęcie prac 7-letnią gwarancją.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej - pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami - droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami.

– Trasa ze Stolna do Wąbrzeźna jest jedyną drogą, przy której – dzięki wsparciu samorządów lokalnych ­­– na całej długości przebudowywanego odcinka powstanie ścieżka rowerowa. To przykład bardzo dobrej współpracy i zrozumienia, że realizacja tego przedsięwzięcia to nasza wspólna sprawa – tłumaczy wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

W budowie oddzielonych od jezdni, bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych partycypują gminy Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasto Wąbrzeźno. Wkład finansowy samorządów w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Umowę na realizację inwestycji podpisali dziś (19 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik i dyrektor regionu Bydgoszcz firmy Trakcja PRKiI Marek Antoniak. Podczas spotkania byli także obecni radna województwa Katarzyna Lubańska, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Mazurek, starosta chełmiński Zdzisław Gamański, burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, przewodniczący Rady Miasta Wąbrzeźno Radosław Kędzia, wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz, przewodniczący Rady Gminy Lisewo Witold Jaworski, wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka, przewodniczący Rady Gminy Płużnica Szymon Dudzik oraz wójt gminy Ryńsk Władysław Łukasik.

Modernizacja trasy nr 548 w skrócie:

- Długość drogi – 29 km

- Termin realizacji – czerwiec  2019 roku

- Koszt zadania – 84,8 mln

- Gwarancja – 7 lat

Wcześniej samorząd województwa uruchomił już kilka innych dużych inwestycji na drogach wojewódzkich:

  • - ze Żnina do granicy województwa (nr 251), rozpoczęły się prace budowlane - WIĘCEJ,
  • - z Lipna do granicy województwa (nr 559), podpisano umowę z wykonawcą - WIĘCEJ,
  • - z Brześcia do Kowala (nr 265), rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy - WIĘCEJ,
  • - z Tucholi do Świecia (nr 240, dwa odcinki), trwa wybór wykonawcy - WIĘCEJ.

dsc06542dsc06544dsc06546dsc06548

 

RPO W KP