Zmodernizujemy most na trasie Radzyń-Łasin

Trwają przygotowania do remontu mostu na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim. Konstrukcja zostanie wzmocniona i wyposażona w nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538, która łączy Łasin z Radzyniem Chełmińskim. Konstrukcja wznosi się nad rozlewiskiem przylegającym do rzeki Osy. Prace rozpoczną się między innymi od rozbiórek nawierzchni jezdni, konstrukcji gzymsów, stalowych balustrad. Istniejące przęsło mostu zostanie wzmocnione i poszerzone. Z przeprawy po modernizacji będą mogły korzystać pojazdy o masie do 40 ton.  Umocnione zostaną też skarpy nasypów. Zmodernizowany most zostanie zabezpieczony przed korozją oraz wyposażony w barieroporęcze. Na moście i dojazdach wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Przebudowa obiektu zakończy się na przełomie września i października. W trakcie prac obiekt będzie przejezdny. Prace będą odbywały się połówkowo. Ruchem pokieruje sygnalizacja świetlna.

Trwa przetarg na wybór wykonawcy zadania. Po złożeniu ofert ocenione zostaną takie kryteria jak gwarancja, czas realizacji robót oraz cena. Zależy nam na tym, by prace trwały jak najkrócej oraz by potencjalny wykonawca przedłużył gwarancje do 5 lat. Szacowany koszt zadania to 1,4 mln zł.

Warto wiedzieć

Rzeka Osa jest prawym dopływem Wisły o długości ponad 96 km. Od północy i wschodu opływa cytadelę grudziądzką. W latach 1920-1939 częścią jej środkowego odcinka biegła granica Polski i Prus Wschodnich.

 

 

RPO W KP