Wojewódzka z pierwszeństwem

Z początkiem kwietnia zmieni się organizacja ruchu na DW nr 266 w powiecie aleksandrowskim. Kierowcy poruszający się tą trasą na czterech skrzyżowaniach zyskają pierwszeństwo przejazdu. Warto zwrócić większą uwagę na nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie między innymi w Służewie na skrzyżowaniu z drogą nr 250 (w kierunku Torunia) oraz na skrzyżowaniu z ulicą Polną. Wprowadzone zostaną tam pierwszeństwa łamane na ciągu drogi wojewódzkiej nr 266. Z kolei w miejscowości Stara Wieś droga prowadząca przez Rudunki do Aleksandrowa Kujawskiego stanie się podporządkowana. Pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się nowym przebiegiem na osi wschód - zachód. Zmienia się też organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Przemysłowa, Halinowo, Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Pierwszeństwo będą miały pojazdy poruszające się ulicą Przemysłową (na osi północ - południe), czyli drogą wojewódzką nr 266.

 

Zmiana organizacji ruchu wiąże się z ubiegłoroczną zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266. Zarząd Dróg Wojewódzkich przejął zarządzanie drogami gminnymi, które pozwalają na omijanie centrum Aleksandrowa od południa (przez Ośno i Starą Wieś). W ten sposób udało się wyprowadzić część ruchu tranzytowego z miasta.

 

 

 

RPO W KP