2017
Nową drogą z Bierzgłowa do Łubianki

Przebudowa nawierzchni na odcinku 2,3 kilometra, budowa ronda oraz oddzielonego od jezdni ciągu pieszo-rowerowego – to zakres inwestycji dotyczącej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 546 łączącej Łubiankę z Bierzgłowem (powiat toruński), która wkrótce się rozpocznie. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił już wykonawcę zadania.

- To kolejna inwestycja drogowa, którą realizujemy wspólnie z samorządem lokalnym. Chodzi nie tylko o modernizację nawierzchni, ale przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi – kierowców, rowerzystów i pieszych – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona, a łuki dostosowane do obecnie obowiązujących standardów. Wzdłuż całego odcinka powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2-2,5 metra. Na terenach zabudowanych i w rejonie przystanków autobusowych dobudowane będą chodniki. Projekt przewiduje również budowę 6 zatok autobusowych, zjazdów na posesje oraz na drogi lokalne. Zaplanowano też przebudowę istniejącego mostu nad Papowską Strugą na przepust.

Więcej…
 
Pierwszy śnieg

Z prognoz pogody wynika, że w czwartek (30 listopada) w regionie spadnie pierwszy śnieg, przede wszystkim we wschodniej części województwa. W gotowości jest sprzęt zimowego utrzymania. Prosimy też kierowców o zachowanie większej ostrożności podczas jazdy. Wszystkie informacje o aktualnych warunkach na drogach wojewódzkich są dostępne na naszej  stronie internetowej zakładka "Utrudnienia - Geoportal" ( w serwisie dla kierowców).

Przypominamy, że w siedzibie ZDW w Bydgoszczy i wszystkich oddziałach rejonowych uruchomione zostały punkty informacyjno-dyspozycyjne, które udzielają bieżących informacji o stanie dróg oraz ich przejezdności (telefony dyżurne: Bydgoszcz - 52-345-33-17, Toruń - 56-664-40-35, Włocławek - 54-231-28-50, Inowrocław - 52-355-07-11, Tuchola - 52-336-12-20, Wąbrzeźno - 56-688-13-73, Żołędowo - 52-381-37-01). Można również korzystać z numeru dyżurnego dla całego województwa 666-306-898. Poza tym uruchomiona została strona internetowa pokazująca stan nawierzchni i przejezdność poszczególnych dróg w okresie zimowym http://geoportal.zdw-bydgoszcz.pl/

 
Prom na Wiśle – ruszają przetargi

Ruszył kolejny etap przygotowań do uruchomienia przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Rozpoczęły się procedury przetargowe, które wyłonią dostawcę jednostki promowej oraz wykonawcę przebudowy dróg dojazdowych i przyczółków.

- Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z powiatami bydgoskim, toruńskim oraz Solcem Kujawskim i gminą Zławieś Wielka - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 
Most w Żninie przejezdny

Wykonawca prac na drodze wojewódzkiej nr 251 - firma Eurovia do czwartku (23 listopada) nie przedstawił wymaganego harmonogramu robót na moście w ciągu ul. Dworcowej w Żninie. W związku z tym Zarząd Dróg Wojewódzkich nie mógł wyrazić zgody na zamknięcie obiektu w planowanym terminie (w nocy z 26/27 listopada). Most nadal będzie przejezdny.

Mając na uwadze dotychczasowe postępy i tempo prac firmy Eurovia nie mamy pewności, że prace na moście będą prowadzone bez zbędnych przerw oraz zakończą się w umownym terminie to jest w czerwcu 30 czerwca 2018 roku. Do czasu przedstawienia realnego harmonogramu robót nie zamierzamy pozwolić na zbędne utrudnienia w ruchu na ważnej drodze, podzielając tym samym opinie zgłaszane przez samorząd lokalny oraz mieszkańców.

Niezmiennie zależy nam na tym, by te prace zostały przeprowadzone w możliwie najbliższym terminie, ale nie może to skutkować przedłużeniem terminu całego kontraktu i założeniem, że na okres zimowy prace zostaną przerwane.

 
Remont na trasie do Inowrocławia

Jeszcze w tym roku przy sprzyjającej pogodzie wyremontowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej  nr 412 w Tupadłach. Wraz z otwarciem obwodnicy Inowrocławia stała się ona główną trasą wjazdową do miasta od strony południowej.

Remontowany odcinek będzie liczył blisko 800 metrów i łączy się z wcześniej odnowionym fragmentami nawierzchni. Prace będą polegać na  wzmocnienia istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (2 warstwy)  i wbudowaniu geosiatki z włóknami szklano – węglowymi. Wraz z tymi pracami zaplanowano poprawę odwodnienia oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Remont przy sprzyjającej pogodzie zakończy się w grudniu.Prace kosztować będą blisko 800 tysięcy złotych.

Więcej…
 


Strona 1 z 12

RPO W KP