Płynniej i bezpieczniej w Rypinie

Zakończył się remont ul. Mławskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Dworcową w Rypinie. Inwestycja poprawiła płynność ruchu na ważnej drodze wojewódzkiej łączącej Rypin z Mławą. Kosztowała ona ponad 750 tysięcy złotych.

Nowa nawierzchnia została ułożona na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego. Wbudowana została w nią siatka wzmacniająca. Poza tym wykonano poszerzenie jezdni przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową. Pozwoliło to wytyczyć dodatkowe pasy do skrętu w lewo w ulicę Dworcową oraz w ul. Ks. Lissowskiego. Poprawiło to płynność ruchu. Na szerszej jezdni zamontowane zostały też w obrębie przejść azyle dla pieszych. Pozwala to mieszkańcom na dwuetapowe pokonywanie drogi. Zadanie kosztowało 753 tysiące złotych. Warto podkreślić, że w trakcie prac zgodnie z uwagami mieszkańców wprowadzone zostały korekty łuków, co pozwoli kierowcom samochodów ciężarowych i autobusów na bezpieczniejsze wykonywanie manewrów.

 

Ulica Mławska stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 563 łączącej Rypin z Mławą. Wcześniej 3,5- kilometrowy odcinek tej trasy pomiędzy Rypinem i Godziszewami został poddany powierzchniowemu utrwaleniu. Prace te kosztowały 135 tysięcy złotych. Warto dodać, że dla całego odcinka przygotowywana jest również koncepcja gruntownego remontu.

Remont ul. Mławskiej w liczbach:

- Koszt zadania – 753 tysiące złotych

- Długość odcinka – 580 m

- Liczba przejść dla pieszych z azylami – 3

 

 

RPO W KP