Rowerem z Wojnowa do Mochla

Trwa  budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Wojnowem i Mochlem w powiecie bydgoskim. Nowy ciąg połączy wcześniej zrealizowane zadania w obu miejscowościach i poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Nowy ciąg będzie liczył długość 1100 metrów. Zacznie się w Wojnowie i pobiegnie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 244 do miejscowości Mochle. W ten sposób powstanie brakujący odcinek łączący ciągi pieszo-rowerowe, które zostały zrealizowane w poprzednich latach.

 

Mieszkańcy miejscowości Mochle będą mogli bezpiecznie dotrzeć rowerem z wykorzystaniem wcześniej zbudowanej drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej  również do Bydgoszczy. Inwestycja kosztuje blisko 1 mln zł. Wiąże się z budową dwóch przepustów i kilkunastu zjazdów na posesje.  Przy przepustach i na łukach ustawione zostaną bariery. Zakończenie podstawowych prac planowane jest przy sprzyjających warunkach jeszcze przed świętami. Inwestycja będzie objęta 4-letnią gwarancją od odbioru końcowego.

 

 

 

RPO W KP