Pluskowęsy - przebudowa drogi

Wkrótce rozpocznie się przebudowa pierwszego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 649 w Pluskowęsach w powiecie toruńskim. Zadanie kosztuje 1 mln złotych. Przygotowywana jest też dokumentacja projektowa niezbędna do remontu kolejnego odcinka tej trasy w kierunku Kowalewa Pomorskiego.

W pierwszej kolejności przebudowany zostanie odcinek o długości blisko 800 metrów od skrzyżowania z DW nr 551 w kierunku Kowalewa Pomorskiego. Wycięte zostały już drzewa drzewa rosnące  tuż przy krawędzi poszerzanej drogi wojewódzkiej komunikującej Chełmżę z Kowalewem Pomorskim. Szerokość jezdni po przebudowie wyniesie 6 m. Konstrukcja drogi oprócz solidnej  podbudowy składać będzie się z dwóch warstw asfaltobetonu o łącznej grubości 12 cm. Zaplanowano również budowę obustronnych poboczy szerokości 1 metra jak również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych na posesję. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Remont prowadzony będzie z w oparciu o technologię MCE (mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych), która opiera się między innymi na recykling zużytych już nawierzchni.


 

Nawierzchnia jezdni zostanie rozebrana a€“ wierzchnie warstwy asfaltowe zostaną sfrezowane i  wykorzystane do wykonania podbudowy zasadniczej. Natomiast bruk kamienny zostanie wywieziony. Grunt znajdujący się poniżej bruku piasek średnioziarnisty) zostanie zastabilizowany na miejscu spoiwem  drogowym. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie prac przedstawiła firma Eurovia. Inwestycja kosztować będzie 959 tysięcy złotych i zostanie objęta 4-letnią gwarancją.

Obecnie trwają też prace nad dokumentacją projektową związaną z przebudową odcinka o długości blisko 6 kilometrów w kierunku wiaduktu autostradowego w Kiełbasinie. Koszt przygotowania dokumentacji to 82 tysiące złotych.

 

 

RPO W KP