Po betonie do Grudziądza

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 391 w powiecie świeckim pomiędzy miejscowościami Piła Młyn i Buśnia. Budowa kolejnego odcinka drogi o nawierzchni betonowej kosztuje prawie pół miliona złotych.

W przetargu na to zadanie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Kic-Trans”, z którą zawarto umowę. Zobowiązała się ona wykonać 851-metrowy odcinek trasy w technologii betonu wałowanego za kwotę 478 tysięcy złotych. Na swoje prace udzieliła też 5-letniej gwarancji. Prace budowlane polegające na układaniu betonowej nawierzchni zakończą się do połowy listoapda. Droga obecnie jest  nieprzejezdna.

 

 

Do tej pory odcinek Buśnia-Piła Młyn był drogą gruntową o szerokości około 6-7m. Fragment ten był w przeszłości wielokrotnie regulowany i naprawiany przy pomocy równiarki oraz kruszywa. Teraz droga zyskuje twardą nawierzchnię. Konstrukcję stanowi  warstwa 17cm betonu cementowego (po zawałowaniu).


Jest to kolejna droga wojewódzka wykonana w technologii betonowej. W ubiegłym roku betonem wałowanym utwardzony został fragment DW nr 272 pomiędzy wiaduktem nad autostradą A1 oraz miejscowością Piła Młyn. Po przebudowie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 391 powstanie wygodne połączenie tej części powiatu świeckiego z Grudziądzem oraz DK nr 91.

 

RPO W KP