Nowa siedziba ZDW

Od poniedziałku (3 października) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy będzie mieścił się przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy. Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Obecnie rozpoczęła się przeprowadzka poszczególnych wydziałów. W związku z tym kontakt z nami w najbliższych dniach może być utrudniony. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Po zmianie siedziby nowy adres jednostki to: ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.

 

Więcej…
 
Wszystko o naszych inwestycjach

Uruchomienie dużego pakietu zadań inwestycyjnych na kujawsko-pomorskich drogach spotkało się z zainteresowaniem kierowców oraz mieszkańców. Załączamy linki do popularnych portali drogowych, które na swoich łamach również opisały planowane zadania na drogach wojewódzkich w regionie.

 

 

Przypominamy również, że z pełną dokumentacją dróg, które będą przebudowywane można pobrać z zakładki  Projekty budowy dróg RPO

 
Ze Żnina do Wielkopolski nową drogą

Trwa przetarg na wybór wykonawcy gruntownej przebudowy 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 od Żnina do granicy województwa. To jedna z pierwszych dużych inwestycji na wojewódzkich trasach, którą zrealizujemy z udziałem wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Zadanie dotyczy ostatniego wymagającego przebudowy fragmentu drogi nr 251, która wraz z trasą nr 252 komunikuje południową część województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach przebudowane zostały już odcinki pomiędzy Żninem, Barcinem, Pakością, Inowrocławiem i Włocławkiem – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej…
 
DIS, czyli nowe chodniki

Znamy listę inwestycji w ramach piątej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS). Wspólnie z samorządami lokalnymi w najbliższych miesiącach zrealizujemy w sumie 8 zadań. Większość dotyczy budowy nowych chodników oraz remontów istniejących ciągów dla pieszych.

- Drogowa Inicjatywa Samorządowa to uzupełnienie naszego programu przebudowy ważnych dróg wojewódzkich. Poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury poprawiamy bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. W ramach poprzednich edycji programu wspólnie z samorządami lokalnymi zrealizowaliśmy blisko 50 zadań o wartości ponad 20 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej…
 
Płynniejszy ruch w Rypinie

Ogłoszony został przetarg na remont ul. Mławskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Dworcową w Rypinie. Pozytywnie wpłynie to na płynność ruchu. Prace zrealizowane zostaną jeszcze w tym roku.

- Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Wbudujemy w nią siatka wzmacniająca. Poza tym poszerzymy jezdnia przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową. Pozwoli to wytyczyć dodatkowe pasy do skrętu w lewo w ulicę Dworcową oraz w ul. Ks. Lissowskiego. Poprawi to płynność ruchu. Na szerszej jezdni zamontowane zostaną też w obrębie przejść azyle dla pieszych. Pozwoli to mieszkańcom na dwuetapowe pokonywanie drogi. Obecnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy. Prace zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

 

Więcej…
 
Sto kilometrów dróg do przebudowy

Wkrótce ruszą pierwsze duże inwestycje na drogach wojewódzkich finansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), z Lipna do granicy województwa (nr 559), ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240). Przebudowa obejmie odcinki o łącznej długości 100 kilometrów.

Długość sieci dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu to 1730 kilometrów. Za administrowanie tą infrastrukturą odpowiada marszałkowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Duża część wojewódzkich tras – wraz z jezdniami, skrzyżowaniami, chodnikami i inną infrastrukturą - przeszła już gruntowną modernizację przy udziale środków z budżetu województwa oraz wsparcia, którym Urząd Marszałkowski dysponował w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

- W latach 2007-15 na budowę dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy pół miliarda złotych. Zmodernizowaliśmy 300 kilometrów tras, powstało też siedem nowych obwodnic miast. W nowej perspektywie do roku 2023 na modernizację dróg zamierzamy przeznaczyć około 600 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 101 mln euro – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 

RPO W KP