Co się zmieni na drodze z Brzozy do Mogilna?

Zakończyły się konsultacje w sprawie koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 254. Wzięło w nich udział ponad 300 osób. Teraz projektanci dokładnie przeanalizują wszystkie wnioski mieszkańców. Konsultacje były też okazją do zaprezentowania najciekawszych rozwiązań, które pojawią się na ważnej drodze z podbydgoskiej Brzozy do Mogilna.

Największe zainteresowanie budziły przede wszystkim lokalizacja zjazdów na posesje oraz sposób skomunikowania poszczególnych nieruchomości z przebudowywaną drogą. Mieszkańcy chcieli również sprawdzić, czy i ewentualnie jaka część ich terenów będzie niezbędna do poszerzenia drogi. Na przeważającym odcinku ponad 50-kilometrowej trasy nowa jezdnia będzie przebiegać po istniejącym śladzie. Nowy przebieg drogi zaplanowano jedynie w Szczepankowie, po zachodniej stronie tej miejscowości.

 

Więcej…
 
Zmiany na drogach wokół Chełmna

Po zrealizowanej przez samorząd województwa gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno oraz Brzozowo, zarządzanie tą trasą przejmują samorządy Chełmna i powiatu chełmińskiego. Samorządowe władze regionu będą odtąd odpowiedzialne za administrowanie południową obwodnicą miasta.

 

- Ulica Toruńska to kolejna ważna droga wojewódzka przebudowana w oparciu o najlepsze standardy. Podczas realizacji inwestycji uwzględniliśmy szereg uwag mieszkańców zgłoszonych podczas zakrojonych na szeroką skalę konsultacji społecznych. Warto przypomnieć, że południowa obwodnica Chełmna, którą będzie odtąd administrował samorząd województwa, powstała przy czynnym udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – mówi  marszałek Piotr Całbecki.

Więcej…
 
Zamknięcia na DW nr 250 (luty 2016)

 

W związku ze szkoleniami na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pod Toruniem czasowo nieprzejezdna będzie DW nr 250 na odcinku łączącym DK nr 15 ze Służewem. Kierowcy mogą omijać ten odcinek jadąc DW nr 266 przez Aleksandrów Kujawski.

 

 

Odcinek będzie wyłączony z ruchu w dniach:

 

Więcej…
 
Drogi wojewódzkie po przebudowie

Blisko 300 kilometrów zmodernizowanych i przebudowanych dróg, siedem nowych obwodnic miast oraz szereg przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo podróżnych i pieszych – to bilans inwestycji na wojewódzkich drogach zrealizowanych w ostatnich latach dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to ponad 700 milionów złotych.

- Od 2007 roku realizujemy ambitny plan modernizacji i przebudowy wojewódzkich tras. Priorytetem jest zapewnienie kierowcom sprawnego dojazdu do autostrady A1 oraz projektowanych tras szybkiego ruchu S5 i S10. Budując obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich oraz zabiegając o realizację takich inwestycji w ciągach dróg krajowych staramy się także wyprowadzić uciążliwy dla mieszkańców tranzyt pojazdów z centrów miast  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Więcej…
 
Jak przebudować drogę Brzoza-Mogilno?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 między podbydgoską Brzozą a Mogilnem. To okazja, by zapoznać się z projektowanymi na tej trasie zmianami oraz zgłosić własne uwagi i propozycje. Spotkania zaplanowano między 25 a 29 stycznia.

­- Chcemy, by modernizowane drogi spełniały oczekiwania mieszkańców oraz sprzyjały rozwojowi gmin, przez które przebiegają. Dlatego planowaniu naszych inwestycji towarzyszą szerokie konsultacje społeczne. Pierwszą tego rodzaju akcję zorganizowaliśmy przed zakończoną już gruntowną modernizacją ulicy Toruńskiej w Chełmnie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 


Więcej…
 
Podróże trwają dłużej

Dziś (11 stycznia) na trasach wojewódzkich pracuje  ponad 40 pojazdów zimowego utrzymania. Na drogach po opadach deszczu, który nad ranem zamienił się w opady śniegu warunki do jazdy są trudne. W Golubiu-Dobrzyniu udrażniany był podjazd pod Górę Zamkową w ciągu DW nr 534, gdzie przejazd zablokowała ciężarówka. Warto dziś na podróże  zarezerwować więcej czasu.

Wszystkie trasy są przejezdne, ale na drogach zalegać może warstwa pośniegowego błota i występuje lokalna śliskość utrudniająca przejazd.

 

Więcej…
 

RPO W KP